2021-03-12 Wspomnienie dzień 337

Dwunastego marca płynąłem w czasie dwóch lat: 1988 i 2012

W roku 1988 płynąłem Narwią

                                                                                    Narew 12-03-1988

W roku 2012 płynąłem Myślą

                                                                                     Myśla 12-03-2012