2021-03-11 Wspomnienie dzień 336

Jedenastego marca pływałem w czasie dwóch lat: 1991 i 2012

W roku 1991 kończyłem spływ Biała Dama na Skawie (bez zdjęć)

W roku 2012 płynąłem Myślą

                                                                                      Myśla 11-03-2012