2021-02-22 Wspomnienie dzień 318

Dwudziestego drugiego lutego płynąłem w czasie dwóch lat: 1990 i 1992

W roku 1990 płynąłem Brdą (bez zdjęć)

W roku 1992 płynąłem Brdą

                                                                                      Brda 22-02-1992