2021-02-06 Wspomnienie dzień 302

Szóstego lutego płynąłem tylko raz – w roku 2010

W roku 2010 płynąłem Czarną Przemszą

                                                                  Czarna Przemsza 06-02-2010