2021-02-05 Wspomnienie dzień 301

Piątego lutego płynąłem tylko raz – w roku 2017

W roku 2017 kończyłem spływ Wartą

                                                                               Warta 05-02-2017