2021-01-26 Wspomnienie dzień 291

Dwudziestego szóstego stycznia płynąłem tylko raz – w roku 2007

W roku 2007 płynąłem Brdą

                                                                                 Brda 26-01-2007