2021-01-27 Wspomnienie dzień 292

Dwudziestego siódmego stycznia płynąłem tylko raz – w roku 2007

W roku 2007 płynąłem Brdą

                                                                                       Brda 27-01-2007