2021-02-26 Wspomnienie dzień 322

Dwudziestego szóstego lutego płynąłem tylko raz – w roku 1998

W roku 1998 płynąłem Brdą

                                                                                           Brda 26-02-1998