2021-02-10 Wspomnienie dzień 306

Dziesiątego lutego płynąłem tylko raz – w roku 2018

W roku 2018 płynąłem Białą Przemszą

                                                                           Biała Przemsza 10-02-2018