2020-12-24 Wspomnienie dzień 258

Dwudziestego czwartego grudnia płynąłem w jednym roku – w 2013

W roku 2013 pływałem po jeziorze Przeczyckim

                                                                    Jezioro Przeczyckie 24-12-2013