2020-12-20 Wspomnienie dzień 254

Dwudziestego grudnia płynąłem tylko raz – w roku 2014

W roku 2014 opłynąłem pobliskie „Stawiki”

                                                                                  Stawiki – 20-12-2014