2020-12-15 Wspomnienie dzień 249

Piętnastego grudnia płynąłem tylko raz – w roku 2007

W roku 2007 płynąłem wyścig na jeziorze Rybnickim

                                                                    Jezioro Rybnickie 15-12-2007