2020-07-03 wspomnienie dzień 84

Trzeciego lipca pływałem w czasie ośmiu lat: 1987; 1994; 2000; 2001; 2004; 2005; 2007 i 2008

W roku 1987 kontynuowałem spływ Wdą (bez zdjęć)

W roku 1994 kontynuowałem spływ Płonią (bez zdjęć)

W roku 2000 kontynuowałem spływ Welem (bez zdjęć)

W roku 2001 kończyłem płynięcie Nurcem

                                                                              Nurzec 03-07-2001

W roku 2004 płynąłem Wisłoką

                                                                         Wisłoka 03-07-2004

W roku 2005 wpłynąłem Białą na Dunajec

                                                                                    Biała 03-07-2005

W roku 2007 kontynuowałem wyprawę Bugiem do morza

                                                                                      Bug 03-07-2007

W roku 2008 kontynuowałem wyprawę Odrą

                                                                                  Odra 03-07-2008