2020-06-05 wspomnienie dzień 56

Piątego czerwca pływałem w ciągu siedmiu lat: 1988; 1994; 1999; 2009; 2010; 2015 i 2016

W roku 1988 kończyłem płynięcie Dunajcem (bez zdjęć)

W roku 1994 Nysą Kłodzką wpłynąłem na Odrę

                                                                    Odra 05-06-1994

W roku 1999 płynąłem Ślęzą (bez zdjęć)

W roku 2009 wpłynąłem Ostrawicą do Odry

                                                            Ostrawica 05-06-2009

W roku 2010 wpłynąłem Czeczówką na Brynicę

                                                           Czeczówka 05-06-2010

W roku 2015 Mrogą wpłynąłem na Bzurę

                                                        Mroga 05-06-2015

W roku 2016 kończyłem płynąć Wschodnią

                                                           Wschodnia 05-06-2016