2020-05-08 wspomnienie dzień 28

Ósmego maja pływałem w czasie ośmiu lat: 1985; 1987; 1988; 1992; 1993; 1994; 1999 i 2004

W roku 1985 byłem pierwszy raz na Bobrze (bez zdjęć)

W roku 1987 znowu Bóbr

                                                          Bóbr 08-05-1987

W roku 1988 byłem drugi dzień na Świdrze (bez zdjęć)

W roku 1992 kontynuowałem spływ Wdą (fotek brak)

W roku 1993 ponownie Wda (bez zdjęć)

W roku 1994 kontynuowałem płynięcie Wierzycą (bez zdjęć)

W roku 1999 wpłynąłem Jasiołką do Wisłoki (bez zdjęć)

W roku 2004 płynąłem Piławą do Bystrzycy tą wpływającą do Odry (bez zdjęć)