2021-03-27 Wspomnienie dzień 352

Dwudziestego siódmego marca płynąłem tylko raz – w roku 1988

W roku 1988 kończyłem spływ Pilicą

                                                                                         Pilica 27-03-1988