2021-03-24 Wspomnienie dzień 349

Dwudziestego czwartego marca płynąłem w czasie trzech lat: 2007; 2012 i 2018

W roku 2007 płynąłem Oławą i Odrą

                                                                Oława 24-03-2007 (zdjęcie Wiadrusa)

W roku 2012 płynąłem Rabą

                                                                                     Raba 24-03-2012

W roku 2018 płynąłem Wartą

                                                                                    Warta 24-03-2018