2021-03-23 Wspomnienie dzień 348

Dwudziestego trzeciego marca płynąłem tylko raz – w roku 2014

W roku 2014 Nidą wpłynąłem na Wisłę

                                                                                       Wisła 23-03-2014