2021-03-05 Wspomnienie dzień 330

Piątego marca płynąłem w czasie trzech lat: 1988, 2005 i 2017

W roku 1988 płynąłem Wartą (bez zdjęć)

W roku 2005 płynąłem Brynicą (bez zdjęć)

W roku 2017 płynąłem Czarną Przemszą i Mitręgą

                                                                         Czarna Przemsza 05-03-2017