2021-02-20 Wspomnienie dzień 316

Dwudziestego lutego płynąłem w czasie dwóch lat: 1988 i 1992

W roku 1988 płynąłem Brdą

                                                                             Brda 20-02-1988

W roku 1992 płynąłem Brdą

                                                                                   Brda 20-02-1992