2021-01-18 Wspomnienie dzień 283

Osiemnastego stycznia płynąłem tylko raz – w roku 2014

W roku 2014 Gostynką wpłynąłem na Wisłę

                                                                              Gostynka 18-01-2014