2020-10-26 Wspomnienie dzień 199

Dwudziestego szóstego października płynąłem w czasie dwóch lat: 1991 i 2013W roku 1991 płynąłem Ślęzą (bez zdjęć)

W roku 2013 płynąłem Narwią

                                                                                    Narew 26-10-2013